Başvuru(gerekli)

İş BaşvurusuStaj Başvurusu

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

E-posta adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Cv'niz Doc, Docx, Pdf formatları kabul edilmektedir!

Kişisel Verilerin Korunması

‘Şirketimize elektronik olarak sağlamış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve özgeçmiş bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, başvurunuzun Şirket tarafından değerlendirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz ile yukarıda yer alan veriler haricinde kendi inisiyatifiniz ile ek kişisel veri paylaşmanız halinde bu veriler, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz, referans gösterdiğiniz kişi/lere ait kişisel veriler gibi 3.kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi açısından, bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi, Karamanlılar Cad., No:4, Sincan/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@akpinardokum.com elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.’